Gewaarmerkte vertalingen

Een beëdigde vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit kan nodig zijn bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, documenten van de burgerlijke stand, notariële akten en dergelijke.

Alle beëdigde vertalers en beëdigde tolken staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen in het Rbtv vindt u de namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigde vertaler te werken. Dat betekent dat alleen tolken en vertalers die in het register staan én beëdigd zijn, gewaarmerkte vertalingen mogen maken of werkzaamheden als beëdigd tolk mogen uitvoeren. Tolken en vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.

Een gewaarmerkte vertaling (ook wel beëdigde vertaling genoemd) is gemaakt door een beëdigd vertaler. De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een handtekening, stempel en een verklaring waaruit blijkt dat het een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is. De vertaling en de verklaring worden afgedrukt op papier en onlosmakelijk verbonden met het brondocument.

Voor een antwoord op deze vraag dient u zich te wenden tot de instantie die om de vertaling van het betreffende document heeft verzocht. De instantie geeft u hierover uitsluitsel.

Load More