Een gewaarmerkte vertaling (ook wel beëdigde vertaling genoemd) is gemaakt door een beëdigd vertaler. De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een handtekening, stempel en een verklaring waaruit blijkt dat het een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is. De vertaling en de verklaring worden afgedrukt op papier en onlosmakelijk verbonden met het brondocument.