Voor een antwoord op deze vraag dient u zich te wenden tot de instantie die om de vertaling van het betreffende document heeft verzocht. De instantie geeft u hierover uitsluitsel.