Een beëdigde vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit kan nodig zijn bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, documenten van de burgerlijke stand, notariële akten en dergelijke.