Wat is een gewaarmerkte vertaling?

Een gewaarmerkte vertaling (ook wel beëdigde vertaling genoemd) is gemaakt door een beëdigd vertaler. De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een handtekening, stempel en een verklaring waaruit blijkt dat het een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is. De vertaling en de verklaring worden afgedrukt op papier en onlosmakelijk verbonden met het…

Hoe weet ik of een vertaler is beëdigd?

Alle beëdigde vertalers en beëdigde tolken staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen in het Rbtv vindt u de namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigde vertaler te werken. Dat betekent dat alleen tolken en vertalers die in het register staan…